Körforgásos stratégiai tanácsadás

Hosszú leírás: Egy vállalat környezeti hatása az épületek, szervezeti működés és munkavállalók okozta hatásokon felül a termelés, gyártás, logisztika és értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás során szintén jelentős lehet. Szakértőink számos Európai Uniós intézménnyel és többszáz vállalkozással együttműködve olyan módszertant dolgoztak ki, mely segíthet a körforgásos gazdaság elveit a gyakorlatba ültetni, a modern kihívásokat lehetőségekké és előnyökké kovácsolni.

A vizsgálat mélységét minden esetben ügyfeleink igényeihez szabjuk. Szorítkozhatunk alap analízisre, amely során meglévő adatokból és a vállalat profiljához hasonló vállalatok adatai és gyakorlatai alapján dolgozunk, a szektorban általánosan jelenlévő gócpontok és intervenciós pontok meghatározásával. A vállalatra szabott elemzés érdekében javasolt az interaktív munka a termelési, stratégiai, és logisztikai vezetőkkel és a részletes, adat-alapú átvilágítás a folyamatokban strukturálisan jelenlévő pazarlás feltárása, intervenciós pontok és stratégiák meghatározása.

Vizsgálataink alapján javaslatot teszünk arra, hogy milyen stratégiák és alternatív üzleti modellek segítségével csökkenthető a kibocsátás, növekedhet a kapacitáskihasználtság, csökkenhetnek a fix és változó költségek, illetve alakíthatóak ki újabb bevételi források és partnerségek a szektoron belül – összességében tehát nő az erőforráshatékonyság és az értékláncokon belüli kooperáció, amik a körforgásos gazdaság alappillérei. Ügyfeleinkkel közösen ezeket az akciókat egy cselekvési tervbe rendezzük a megvalósítás ideje, költsége és prioritása szerint. Igény esetén képzéssel, koordinációval segítjük a szervezeti kultúrát érintő akciók megvalósítását.


Lépjen velünk kapcsolatba!